Tiếng anh cho người mới bắt đầu P1
Nghe là sự khơi nguồn của việc rèn luyện phản xạ trong Tiếng Anh. Golden key cung cấp tài liệu về kĩ năng nghe dành cho các bạn mới bắt đầu.