Lưu Vũ Minh

Ngày tạo 21:49:52 25/10/2015 - Lượt xem 943

“Nếu như không có sự chuẩn bị từ trước, không có một khóa học SAT tại Việt Nam thì tôi đã gặp khá nhiều khó khăn khi đến với môi trường học tập tại Mỹ.”


“SAT khó không chỉ vì những bài toán bằng tiếng Anh mà nó còn khó bởi sự đòi hỏi quyết tâm của người học. Rất nhiều người đến với những khóa học SAT mà không học hỏi được gì nhiều vì chán nản. Trung tâm Anh ngữ Golden Key là trung tâm đào tạo SAT duy nhất đào tôi cảm thấy hữu dụng trong các trung tâm tôi đã từng