Thông báo Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch

Ngày tạo 10:03:15 15/04/2016 - Lượt xem 1514

THÔNG BÁO

(V/v:Nghỉ lễ 10/3 )

GOLDEN KEY LANGUAGE SCHOOL thông báo nghỉ lễ 10/3  như sau:

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3/2016: 

1. Đối với học sinh : 

- Tổng số ngày nghỉ lễ: 03 ngày 

- Thời gian nghỉ lễ: Thứ 7 - Thứ 2 ngày 16/4/2016 - 18/4/2016 (10/3/2016 - 12/3/2016 Âm Lịch )

- Phạm vi áp dụng: Tất cả các Chi nhánh thuộc Golden Key trên toàn quốc

2. Đối với cán bộ công nhân viên:

- Tổng số ngày nghỉ lễ: 03 ngày 

- Thời gian nghỉ lễ: Thứ 7 - Thứ 2 ngày 16/4/2016 - 18/4/2016 (10/3/2016 - 12/3/2016 Âm Lịch )

- Phạm vi áp dụng:  Tất cả các Chi nhánh thuộc Golden Key trên toàn quốc